Zamiana – Przemiana – Zmiana

Prezentuję alternatywy dla schematów myślenia i działania głównego nurtu, propaguję wolność osobistą i niezależność ekonomiczną oraz sceptycyzm wobec globalnych rozwiązań systemowych; promuję samorozwój, postawę przedsiębiorczą, a także konkretne wyroby i usługi bazujące na prawach naturalnych.

Naturalne, zdrowe, etycznie powstające – pełnowartościowe zamienniki – odpowiedniki wątpliwych biologicznie, zdrowotnie, moralnie, uzależniających fizycznie, psychicznie, ekonomicznie – wypustów masowej produkcji;

dla gotowych udźwignąć odpowiedzialność za jakość życia własnego, bliskich, środowiska. Konsekwentna, proaktywna, świadoma postawa dla własnego dobra i dobra wspólnego prowadzi do przemiany wewnętrznej… 🙂

Przemiana wewnętrzna konsumenta w prosumenta otwiera oczy i umysł; daje nieporównywalne możliwości samostanowienia i wykroczenia z wyznaczonych socjotechnikami i bezdusznym marketingiem, schematów zachowań konsumenckich. 🙂

Efektem ubocznym tej przemiany jest zmiana zachowań jednostki, która prowadzi do zmian lokalnych, a te stanowią przyczynek do zmian globalnych. 🙂

695190666