Metarebelia

Wychodząc naprzeciw tym, którzy chcą zrozumieć… 🙂

Jaka jest różnica, pomiędzy powszechną definicją rebelii, a „metarebelią” z projektu „MetaBea”?

Ta pierwsza, powstaje w założeniach – dla wiecznego zniesienia, a w praktyce – dla czasowego przetasowania, hierarchii zewnętrznej, a ta druga, powstaje dla ustanowienia dożywotniej monarchii wewnętrznej…

Czym „metarebeliant” różni się od standardowego rebelianta, rewolucjonisty, wywrotowca, terrorysty?

Może tym, że ich wszystkich orężem, między innymi, bywa fizyczna siekiera, służąca do zarąbania tego, co staje im na drodze, natomiast jemu – metafizyczny odpowiednik siekiery, służy do odrąbania od niego, wszystkiego tego, co nim nie jest? 🙂

Mówi się, że niewolnik, nie chce być wolny. On chce być panem niewolników. Wolnym pragnie być człowiek zniewolony zewnętrznie, lecz wolny wewnątrz.

Zwracam się do Ciebie, mój przyjacielu, z propozycją, abyśmy wspólnie odkrywali prawdę, odrzucając konsekwentnie to, co nią nie jest. Tak rozumiem „metarebelię” by MetaBea! 🙂

metabeal

PS. 1″Poznacie prawdę, a ona was wyzwoli” – Jezus Chrystus

PS. 2″Nie pragnę uczniów, nie szukam wyznawców. Nie chcę nikogo zamykać w klatce nowej sekty. Pragnę, by ludzie stali się wolni.” – Jiddu Krishnamurti